KVALITNÍ ZEDNÍK


Nabízím

provedení těchto prací:

- obklady a dlažby (keramické, skleněné, kamenné)

- dlažby betonové

- omítání, štukování, opravy omítek

- zdění z různých materiálů, od plných cihel, přes různé typy bloků až po kámen

- zdění z lícového zdiva

- drobné zednické práce, opravy a úpravy

 

Po dohodě zajistím úpravy a rekonstukci interiérů, vč. sociálního zařízení.

Materiál zajistím, případně zhotovím z vámi dodaného.